OM OSS

Om Creare Omsorgs barnverksamhet

Creare omsorg bedriver behandlingshem som skapar trygghet och ger stöd hela vägen. 

Vi tar emot enskilda barn som är mellan 8 och 12 år gamla som placeras på HVB utifrån egen beteendeproblematik i form av aggressivt, utagerande eller våldsamt beteende.
På Creare Omsorg finns ett demokratiskt förhållningssätt på alla nivåer i verksamheten,
vilket utgör en kvalitétsgrund för såväl barn som personal.
I ett nära samarbete med socialtjänst och vårdnadshavarna prioriteras stöd för barnets- och familjens utvecklingsarbete i det tredelade föräldraskapet,
vilket alltid utgår från barnets behov och trygghet - Vi utgår alltid från BBIC.

Bo på Creare Omsorg

Vi är ett behandlingshem som erbjuder varje barn en trygg och säker vistelse i en så hemlik miljö som möjligt.
Vi som arbetar på Creare omsorg har bred utbildning, lång erfarenhet och fungerar som stöd och behandlare när barnets beteendeproblematik blir ohållbar i hemmet eller familjehemmet och när situationer av olika anledningar blir svåra att hantera. 

Vem kan bo på Creare omsorg?


Vi tar emot flickor och pojkar i åldern 8 till och med 12 år från hela Sverige med behandlingsinriktning på beteendeproblematik såsom barn med ett agressivt, utagerande eller våldsamt beteende.
De barn som bor hos oss är placerade enligt SoL eller LVU.

Vad händer när barnet kommer?


När ett barn kommer till Creare omsorg ska det genast känna sig välkommen och väl omhändertagen, vår utgångspunkt är att ha fokus på barnets trygghet, säkerhet och utveckling.
Den första tiden på Creare omsorg arbetar vi med att skapa trygghet, stabilitet och bra rutiner.
Barnet informeras alltid om dess placeringsorsak på ett vis som blir lättförståligt för barnet. 

Team Creare Omsorg

Vi som arbetar på Creare Omsorg har adekvat utbildning och lång erfarenhet från arbete med barn, unga, vuxna och familjer med egen problematik och som lever i en utsatt situation. Vi arbetar tillsammans för att skapa en trygg och stabil miljö för våra barn!


Verksamheten startades 2020 med målsättning att bedriva ett kvalitativt HVB-hem med behandlingsinriktning för barn 8-12 år. Vi vill kunna erbjuda barnet, familjen och uppdragsgivare stöd och insatser i tidigt skede. Genom att vara en mindre verksamhet ges förutsättningar för att följa och utvärdera pågående processer tätare i det systematiska kvalitetsarbetet.

             

Jenny Wain

Föreståndare


tel. 010-303 1430

e-post:

jenny@creareomsorg.se


Malin Nordström
Samordnare


tel. 010-303 1430

e.post

malin@creareomsorg.se


Andreas Johansson

Verksamhetschef


tel. 010-303 1430

e.post andreas@creareomsorg.seBehandlingspersonal


e.post

personal@creareomsorg.seLinn Sundelin
Samordnare


tel. 010-303 1430

e.post

linn@creareomsorg.se