BEHANDLINGPLACERINGSJOUR

DYGNET RUNT

    Ring: 010-303 14 30


      

BEHANDLINGSARBETE

På Creare Omsorg arbetar vi miljöterapeutiskt genom hela behandlingskedjan.
Vår grundsyn är att alltid ha varje barns behov i centrum - BBIC

Medlevare

På Creare omsorg tillämpar vi medlevarskapet som den mest verksamma komponenten i förändringsarbetet, där kommer relationsbyggandet och tilliten som ett naturligt inslag i barnets vardag. Medlevarskap innebär att personal bor på hemmet tillsammans med barnen under längre perioder. Personal har eftergymnasial utbildning inom socialt arbete och lång erfarenhet från målgruppen. Medlevarskapet är ett miljöterapeutiskt arbete, där individen ses i ett helhetsperspektiv på systemteoretisk grund.

Skola

Alla barn som bor hos har sin skolgång på en närliggande grundskola.
Naturligtvis sker anpassningar i skolmiljön i samarbete med skolpersonal utifrån varje enskilt barns behov. 
Personal i samarbete med skolan stöttar barnet i form av undervisningsstöd på lektionstid samt läxläsning i verksamheten.

Behandlingsmetoder

Beroende på problematik erbjuds följande behandlingsmetoder:

* Miljöterapi
* KBT för barn (Kognitiv beteendeterapi)

* RePULSE - Känslokontrollträning individuellt med varje barn

* TBA (Tillämpad beteendeanalys)

* TEJPING

* Lågaffektivt bemötande, positiv beteendeförstärkning

* MI - Motiverande samtal som förhållningssätt

Utredningar

Creare omsorgs kan vara socialtjänsten behjälplig att ordna så att en neuropsykiatrisk utredning eller annan psykiatrisk utredning påbörjas i samarbete med hälso- och sjukvården under barnets placering.