BEHANDLINGPLACERINGSJOUR

DYGNET RUNT

    Ring: 010-303 14 30


      

BEHANDLINGSARBETE

På Creare Omsorg arbetar vi miljöterapeutiskt genom hela behandlingskedjan.
Vår grundsyn är att alltid ha varje barns behov i centrum - BBIC

Personal

På Creare omsorg har vi en handfull med personal, personalen arbetar längre perioder som utgör den mest verksamma komponenten i förändringsarbetet, där kommer relationsbyggandet och tilliten som ett naturligt inslag i barnets vardag. . Personal har eftergymnasial utbildning inom socialt arbete och lång erfarenhet från målgruppen. Personalen arbetar miljöterapeutiskt, där individen ses i ett helhetsperspektiv på systemteoretisk grund.

Skola

Alla barn som bor hos har sin skolgång på en närliggande grundskola.
Naturligtvis sker anpassningar i skolmiljön i samarbete med skolpersonal utifrån varje enskilt barns behov. 
Personal i samarbete med skolan stöttar barnet i form av undervisningsstöd på lektionstid samt läxläsning i verksamheten.

Behandlingsmetoder

Beroende på problematik erbjuds följande behandlingsmetoder:

* Miljöterapi
* KBT för barn (Kognitiv beteendeterapi)

* RePULSE - Känslokontrollträning individuellt med varje barn

* TBA (Tillämpad beteendeanalys)

* TEJPING

* Lågaffektivt bemötande, positiv beteendeförstärkning

* MI - Motiverande samtal som förhållningssätt

Utredningar

Creare omsorgs kan vara socialtjänsten behjälplig att ordna så att en neuropsykiatrisk- eller annan psykiatrisk utredning påbörjas i samarbete med hälso- och sjukvården och barn- och ungdomspsykiatrin eller en privat aktör som genomför utredningar
under barnets placering.