ÖPPENVÅRD

Öppenvårdsinsatser


Efter en placering i någon i våra verksamheter så finns det möjlighet till att få eftervård och öppenvårdsinsatser från oss.

Insatserna formas fram tillsammans med socialtjänst och verksamhet utifrån den specifika individens behov.

Dessa insatser kan exempelvis handla om att personal agerar kontaktperson till ett barn som flyttat från vårt HVB-hem och tar med barnet på aktiviteter på barnets fritid, finns med som stödperson under skoltid, finns tillgänglig för familjen som stöd och avlastning eller att personal finns tillgänglig för en vuxen individ som flyttat från vårt skyddade boende som stöd och hjälp i den vuxnes nya bostad samt som kontaktperson under en viss tid.