ÖPPENVÅRD

Öppenvårdsinsatser


Efter en placering i någon i våra verksamheter så finns det möjlighet till att få eftervård och öppenvårdsinsatser från oss.

Insatserna formas fram tillsammans med socialtjänst och verksamhet utifrån den specifika individens behov.

Dessa insatser kan exempelvis handla om att personal agerar kontaktperson till ett barn som flyttat från vårt HVB-hem och tar med barnet på aktiviteter på barnets fritid samt finns med som stödperson under skoltid.